ЗНО ЗНО
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ЗНО

Моніторинг якості освіти

Результати моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів 9-х, 11–х класів за підсумками

 2017-2018 навчального року

Узагальнена інформація

про проведення державної підсумкової атестації учнів 4-А класу

Навчальний предмет

Кількість учнів

4 класів

Складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий 1-3 бали

середній

4-6 балів

достатній

7-9 балів

високий

10-12 балів

1

Українська мова

27

27

-

9

12

6

2

Математика

27

27

-

6

14

7

 

 

Узагальнена інформація

про проведення державної підсумкової атестації учнів 9-А класу

Навчальний предмет

Кіль-кість учнів

9-х класів

(за мере-жею)

Звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів 9-х класів, які проходили ДПА

Усього звільнено учнів 9-х класів

З них:

Всього учнів

9-х класів, які складали ДПА

З них:

За станом здо-ров’я

У зв’язку з участю в міжнар. спортив-них змаган-нях

письмово

усно

Захист дослід-них робіт (МАН)

Результати олім-піад

Українська мова

26

1

1

-

25

25

-

-

-

Математика

 

26

1

1

-

25

25

-

-

-

Предмет за вибором ЗЗСО (конкретно):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геограіфя

26

1

1

х

25

25

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узагальнена інформація

про проведення державної підсумкової атестації учнів 11-А класу
 

Навчальний предмет

Кіль-кість учнів
11-х класів

(за мере-жею)

Звільнені від проходження ДПА

Кількість учнів 11-х класів, які проходили ДПА

Усього звільне-но учнів

11-х класів

З них:

Усього учнів
11-х класів, які склада-ли ДПА

З них:

За станом здо-ров’я

У зв’язку з участю в міжнар. спортив-них змаган-нях

письмово

усно

Захист

дослід-них

робіт (МАН)

Резуль-тати олім-піад

Українська мова

13

1

1

-

12

12

-

-

-

Математика

13

1

1

-

8

-

-

-

-

Історія України

13

1

1

-

5

-

-

-

-

Біологія

13

-

-

-

3

-

-

-

-

Хімія

13

-

-

-

2

-

-

-

-

Англійська мова

13

-

-

-

5

-

-

-

-

Географія

13

-

-

-

1

-

-

-

-

 

 

 

 

Доповідь "Про підсумки аналізу результатів участі учнів ЗЗСО Київського району в ЗНО 2017року"

 

Презентація "Про підсумки аналізу результатів участі учнів ЗЗСО Київського району в ЗНО 2017року"

 

Результати за підсумками ЗНО-2017 

 

Про результати ЗНО-2016 випускників ЗНЗ Київського району